2008-11-21
Park -och Naturavdelning i kranskommun till Göteborg genomför Obligentias 2-dagars utbildning i Grupputveckling.

2008-11-14
Avdelning på Göteborg Energi genomgår steg 6 av Obligentias Grupputvecklingsutbildning.

2008-10-01
Obligentia tilldelas ytterligare ett ramavtal med Göteborgs Stadoch kranskommuner, denna gång avseende Managementkonsulter.

2008-09-02
Obligentia växer och söker fler rekryterings- och konsultansvariga säljare.

2008-08-26
Obligentia genomför en Serviceutbildning för ett stort kommunalt bostadsbolag.

2008-08-11
Obligentia tilldelas ramavtal med Göteborgs Stad och kranskommuner för Human Resource Konsulter.

2008-05-30
Obligentia genomför en 2-dagars Grupputvecklingsutbildning för ett stort internationellt konsultbolag på St. Jörgen Park Resort.

2008-05-12
Obligentia anställer en ny organisationskonsult.

2008-01-07
Obligentia anställer trafikingenjör för ett nytt konsultuppdrag