2009-12-07
Samtliga medarbetare på Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag genomför steg 1 av Obligentias Grupputvecklingsutbildning.

2009-10-21
Renova genomför 2 dagars ledarutveckling för chefer och ledare inom affärsområde Insamling och Logistik.

2009-10-01
Obligentia genomför stressprofilstester på personal inomGatubolaget Parkering.

2009-09-22
Avdelning på Göteborg Energi genomgår steg 7 av Obligentias Grupputvecklingsutbildning.

2009-09-18
Avfallshanteringen på Alingsås kommun genomgår steg 1 av Obligentias Grupputvecklingsutbildning.

2009-09-16
Avdelning på Göteborg Energi genomgår steg 2 av Obligentias Grupputvecklingsutbildning.

2009-07-01
Obligentia AB inleder ett samarbete med Balfour Beatty Rail AB.

2009-05-26
Arbetsledare på en av Göteborg Energis avdelningar genomför Obligentias Ledarskapas utbildning ”Effektivt Ledarskap”.

2009-05-05
Obligentia genomför stressprofilstester på personal inom kommunalverksamhet.

2009-04-21
Administrativ avdelning inom Lerums Kommun genomför Obligentias 2-dagars Grupputveckling, steg 1.

2009-02-04
Mattias Nilsson har genomgått certifieringsutbildning i Profdocs ”Stressprofilen”. Detta innebär att vi nu kan erbjuda stressprofilsbedömningar på individnivå.