December 2010
Obligentia anlitas som föreläsare till EU-prjoket i Bollnäs för utbildning i Coachande ledarskap

November 2010
Obligentia startar Outplacement uppdraget för Gatubolaget.

Oktober 2010
Obligentia förstärker med en konsult hos Trafik kontorets uppdrag Initiala åtgärder.

2010-10-10
Gatubolaget Stadens Bud genomgår Obligentias 2-dagars
utbildning i grupputveckling, steg 1.

2010-09-23
Chefer på Tekniska Kontoret i Lerums Kommun genomgår cheftsutveckling hos Obligentia.

2010-09-17
Projektledare på en av Göteborg Energis avdelningar genomför Obligentia Ledarskapsutbildning.

2010-09-03
Obligentia förstärker Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag med konsult inom strategisk affärsutveckling, verksamhetsanalys och utveckling.

2010-08-11
Obligentia tecknar avtal med Trafikkontoret gällande resursstöd och strategisk planering.

2010-08-11
Obligentia tecknar avtal med Trafikkontoret gällande resursstöd och strategisk planering.

2010-07-01
Obligentia tecknar samarbetsavtal med GRID.

2010-05-27
Administrativ avdelning inom Lerums Kommun genom steg 2 Obligentias Grupputvecklingsutbildning.

2010-02-18
Obligentia tecknar avtal med Stadskansliet, Götebors Stad gällande en förstudie med fokus på stadsutveckling i Göteborgs nordöstra stasdelar.