December 2011
Vi hälsar Dennis Matenda välkommen till Obligentia. Dennis Matenadas konsultauppdrag är som ekonomichef på ett kommunalt bolag.

Obligentia utökar utbildnings utbudet. Vi är stolta över att nu även kunna genomföra Myers Briggs Type Indicator och UGL utbildningar.

November 2011
Förvaltnings AB Framtidens ledningsgrupp genomgår Myers Briggs Type Indicator under
2 dagar.

November 2011
Gatubolaget AB, Stadens Bud genomgår steg 3 av Obligentias grupputvecklings utbildning med fokus på fokus på ökad tillit.

Oktober 2011
Alingsås Kommun, Avfallshanteringen kommer att genomgå Obligentia´s Grupputvecklings utbildning Steg 2

Oktober 2011
Obligentia förstärks genom att Monica Bancks kommer in.
Monica kommer att arbeta med HR projekt på bl.a kommunala bolag.

Septemeber 2011
Obligentia genomför grupputvecklings utbildning för marknadsavdelningen på Stora Enso Fors.

September 2011
Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolags samtliga medarbetare genomgick Steg 2 av Obligentia´s Grupputvecklings utbildning

Oktober 2011
Obligentia förstärks genom att Monica Bancks kommer in.
Monica kommer att arbeta med HR projekt på bl.a kommunala bolag.

Oktober 2011
Alingsås Kommun, Avfallshanteringen kommer att genomgå Obligentia´s Grupputvecklings utbildning Steg 2

Augusti 2011
Carlsberg Sverige AB genomför 2 dagars grupputveckling med fokus på samsyn och förståelse för varandras olikheter.

Juli 2011
Obligentia växer. Camilla Dahlqvist blir en del av Obligentias organisation. Camilla kommer att jobba med kvalitet och utvecklings projekt år kommunalt bolag.

Maj 2011
Avdelning på Göteborg Energi genomför 2 dagars ledarskapsutbildning med fokus på Teamroller.

Maj 2011
SAMHÄLLSBYGGNAD I LERUM, Administrativa enheten.
Genomför en vidareutbildning inom grupputveckling, där fokus låg på Team roller.

Maj 2011
Magnus Johansson hälsas välkommen som ny-gammal medarbetare.

Maj 2011
SAMHÄLLSBYGGNAD I LERUM, Administrativa enheten.
Genomför en vidareutbildning inom grupputveckling, där fokus låg på Team roller.

April 2011
Teknisk Service, Lerum
Genomgår en 2×2 dagars utbildning för att stärka delaktigheten på olika serviceområden.
Där stor vikt lades på att arbeta fram ”Spelregler”.

Januari 2011
Stadens Bud på Gatubolaget genomför steg 2 i grupputvecklingen

Januari 2011
Projektledarna på Göteborg Energi genomför steg 2 i Grupputvecklingen

Januari 2011
Obligentia anlitas som föreläsare till EU-Projekt i Bollnäs för utbildning i Personligt Ledarskap

Januari 2011
Göteborg Energi´s avdelning SKM genom går utbildning