Oktober 2012
Obligentia genomför teambulding med Göteborgs Stads Kontaktcenter

September 2012
Obligentia tecknar avtal gällande rekrytering med Jotech.

September 2012
Obligentia tecknar samarbetavtal med E-Car Sweden AB gällande rekrytering och personalfrågor.

Augusti 2012
Obligentia genomför coachning av labb-assistenter på Carlsberg Sverige AB.

Maj 2012
Obligentia håller föreläsningar i motivation för personalen på Stenungsbaden Yacht Club.

April 2012
Obligentia får projektuppdrag från Utveckling Nordost AB.

April 2012
Trafikkontoret förlänger konsultavtalet med Obligentia gällande initiala åtgärder.

April 2012
Obligentia genomför föreläsningar för personalen på Stenungsbaden Yacht Club. Fokus på föreläsningarna är motivation och engagemang.

Februari 2012
Förvaltnings AB Framtiden genomför 2 dagars Myers Briggs utbildning för samtliga anställda.

Januari 2012
Marie Tengelin är välkommen förstärkning inom HR-området hos Obligentia

Januari 2012
Daniel Wahlström hälsas välkommen till Obligentia

Januari 2012
Vi hälsar Emma Svensson välkommen till Obligentia. Emma Svensson arbetar som HR-konsult för Åby travsällskap.