December 2015
Obligentia rekryterar fastighetsansvarig till Södra Munksjöns Utvecklings AB

December 2015
Obligentia rekryterar platschef till prestige bygge i Borås

December 2015
Obligentia rekryterar platschef till expansiv byggorganisation

December 2015
Obligentia genomför hyllad ledarskapsutbildning för Mellan Svenska Handelskammaren

December 2015
Obligentia rekryterar entreprenadingenjör till expansiv byggorganisation

December 2015
Obligentia genomför grupputvecklings insats på Mellan Svenska Handelskammaren

November 2015
Obligentia rekryterar projektledare/exploateringsingenjör till Södra Munksjöns Utvecklings AB.

November 2015
Obligentia genomför Ledarutbildning åt Mellansvenska Handelskammaren

November 2015
Obligentia rekryterar Projektledare till växande åt växande projektlednings organisation.

Oktober 2015
Obligentia Rekryterar Kalkylchef till nordisk byggkoncern.

Oktober 2015
Obligentia Rekryterar Platschef till växande byggkoncern.

Oktober 2015
Obligentia Rekryterar senior kalkylingenjör till ledande anläggnings koncern.

Oktober 2015
Obligentia Rekryterar Affärsutvecklare/Projektledare för utveckling av attraktivt logistikområde.

September 2015
Obligentia Rekryterar inköpare till växande byggkoncern.

September 2015
Alingsås Avfallsavdelning genomgår steg 4 i Obligentias grupputveckling, fokus kommunikation.

Augusti 2015
Obligentia rekryterar Arbetschef till växande byggkoncern.

Augusti 2015
Obligentia rekryterar prestigefull entreprenadchef till växande byggkoncern.

Augusti 2015
Obligentia rekryterar Arbetsledare till skandinavisk byggkoncern

Juni 2015
Obligentia genomför teambuilding för enhet på arbetsförmedlingen Falun.

Juni 2015
Obligentia bistår kund med framtagning av Arbetsmiljöplan.

Maj 2015
Obligentia rekryterar Avdelningschef åt företag inom industrientreprenad.

Maj 2015
Obligentia genomför 2 dagars grupputveckling åt Göteborg Energi.

Maj 2015
Obligentia gör motivations höjande insatser för Work For You i Falun.

April 2015
Obligentia rekryterar projekteringsledare år skandinavisk byggkoncern

April 2015
Obligentia rekryterar projektchef och skandinavisk byggkoncern

April 2015
Obligentia får konsultuppdrag som personalchef på rikstäckande bolag inom fastighetsförvaltning

April 2015
Obligentia rekryterar projektledare åt växande projektlednings bolag

April 2015
Obligentia hyr ut HR-Chef till rikstäckande fastighetsförvaltnings bolag.

Mars 2015
Obligentia rekryterar projektledare till växande projektorganisation.

Februari 2015
Obligentia rekryterar kalkylator till skandinavisk byggkoncern.

Februari 2015
Obligentia rekryterar arbetsledare till skandinavisk byggkoncern.

Januari 2015
Obligentia rekryterar platschef åt skandinavisk byggkoncern.

Januari 2015
Obligentia genomför heldags utbildning med fokus på kommunikation och grupputveckling åt Parkbadet i Sandvikens kommun.