• Obligentia rekryterar senior projektledare till internationellt konsultorganisation.
  • Obligentia kliver in som interims ekonomichef i byggföretag.
  • Obligentia genomför sista steget i vår hyllade ledarutveckling High Potential 2.0
  • Obligentia rekryterar arbetsledare till betongsidan hos anläggningskoncern.