• Obligentia rekryterar Arbetschef till anläggningskoncern i Bohuslän.
  • Obligentia rekryterar projektchef inom deponi och täckt till expansiv byggkoncern.
  • Obligentia rekryterar projektledare inom deponi och täckt till expansiv byggkoncern.