Obligentia och J2 Leadership and Culture fortsätter arbetet med Rotneros ledningsgrupp. Frågorna i fokus är även denna gång ledarskap, feedback och företagskultur.