Obligentia och J2 Leadership and Culture fortsätter arbetet med Rottneros ledningsgrupp. Frågorna i fokus är även denna gång ledarskap, feedback och företagskultur.