December 2017

Obligentia genomför etapp 3 High Potential affärsutveckling för Mellansvenska Handelskammaren

December 2017

Obligentia genomför sista etappen i den hyllade ledarskapsutbildningen High Potential för Mellansvenska Handelskammaren

November 2017

Obligentia rekryterar byggnadsingenjör till rikstäckande konsultorganisation

November 2017

Obligentia rekryterar arbetsledare till byggkoncern i Varberg

Oktober 2017

Obligentia rekryterar senior Projektchef för speciella projekt till expansiv byggkoncern