Oktober 2023

Obligentia rekryterar Platschef till rikstäckande Byggkoncern.

Oktober 2023

Obligentia rekryterar Platschef till ledande Byggentreprenör.

Oktober 2023

Obligentia rekryterar Arbetsledare till stort ROT-projekt.

Oktober 2023

Obligentia rekryterar säljare inom Byggentreprenad segmentet.

Oktober 2023

Obligentia rekryterar Projektchef till ledande internationell Byggkoncern.