Utbildning

Obligentia erbjuder ett antal olika utbildningar relaterade till mänsklig utveckling för organisationer och företag.

Obligentia och dess föreläsare har mångårig erfarenhet av att utveckla och kompetensförstärka olika sorters organisationer inom ledarskap, grupputveckling, organisationsutveckling, sälj och service.

Vi utövar alla ledarskap
Är du medveten om vilka signaler du sänder?

Hur tolkar omgivningen dessa signaler?

I vår utbildning ledarutveckling vill vi öka din medvetenhet inom följande ämnes områden:

• Gruppdynamik, som gör att du lättare kan förstå hur grupper och grupprocesser fungerar och förstå din egen roll i en grupp.
• Stress och stresshantering, förklarar vad som händer hos oss människor när vi utsätts för stress under kort tid och vad som händer med oss när vi ligger på en för hög stressnivå under längre tid.
• Konflikthantering, som gör att du vågar gå in i en konflikt och lösa den.
• Det synliga ledarskapet, som är en modell som visar vikten av att sända rätt signal vid rätt tidpunkt, vare sig du är chef eller inte.
• Motivation, som hjälper dig att hitta din organisations motivationsfaktorer. Har vi samma motivationsfaktorer och vad kan ni göra för att skapa högre motivation hos oss?
• Socialoffervilja, som är individens ansvar gentemot omgivningen. Allt jag säger och gör kommer att påverka omgivningen.
• ”Hög” målsättning, mål skapar motivation och tydlighet. Hur arbetar ni med era mål, känner alla till målen?
• Kommunikation, är något som vi utsätts för både som sändare och mottagare av information. Vi går igenom modeller som visar hur vi reagerar när vi får helt ny information och vikten av att dela med sig av information.
• Ledarstilar, samtliga deltagare genomför ett ledarstilstest som visar vilken typ av ledare jag är. Även de andra gruppmedlemmarna gör en bedömning av mig och hur de tolkar mitt beteende.
• Värderingar, ett av huvudsyftena med vår grupputveckling är att gruppen skall ha ett dokument med gemensamma värderingar/spelregler som alla är överens om. De skall spegla en atmosfär och känsla som ni vill ha på er arbetsplats.

Vår utbildning bygger på ett aktivt deltagande bland kursdeltagarna. Vi utgår från modeller och teorier som vi presenterar och kopplar det sedan till varje individs erfarenhet och vardag. Vi delar in gruppen i smågrupper för att på bästa sätt kunna dela med oss av våra tankar och kunskaper.

Kursen anpassas efter era behov och önskemål.

Kontakt oss för offert.

Varför fungerar vissa grupper bättre än andra?

Varför trivs jag bättre i vissa grupper?

Detta är två frågeställningar som vi går igenom på våra lustfyllda grupputvecklingskurser, som syftar till att stärka gruppen och höja engagemanget.

Våra grupputvecklingskurser syftar till att:
• Höja medvetandet kring grupprocessen.
• Väcka tankar och skapa förståelse för våra olikheter.
• Ta fram gemensamma värderingar/spelregler för att undvika irritation kring vardagsproblematik på er arbetsplats.

Vår grupputvecklingskurs innehåller följande ämnesområden:
• Gruppaktivitet, Gruppen ställs inför olika problem där rollfördelning och samarbete är viktigt för resultatet.
• Utvärdering av gruppaktiviteten, Grupperna gör en utvärdering av dagens aktivitet, sedan går handledaren in och lämnar sin feedback och sina reflektioner.
• Motivation, Vad motiverar oss till att göra ett bra jobb?
• Social offervilja, Individens ansvar gentemot gruppen.
• FIRO, Hur agerar och relaterar människor till varandra i en grupp?

Vilka faser går en grupp igenom och hur effektiva är vi i varje respektive fas?

• Minimatrisen, Hur olika är vi? Minimatrisen synliggör gruppens olikheter.
• Värderingar/spelregler, ett av huvudsyftena med vår grupputveckling är att gruppen skall ha ett dokument med gemensamma värderingar/spelregler som vi alla är överrens om. De skall spegla en atmosfär och känsla som ni vill ha på er arbetsplats.

Vår utbildning bygger på ett aktivt deltagande bland kursdeltagarna. Vi utgår från modeller och teorier som vi presenterar och kopplar det sedan till varje individs erfarenhet och vardag. Vi delar in gruppen i smågrupper för att på bästa sätt kunna dela med oss av våra tankar och kunskaper.

Kursen anpassas efter Era behov och önskemål.

Kontakt oss för offert.

Share This