Maj 2020

Obligentia rekryterar Vice-VD till byggkoncern i Halland.

Maj 2020

Obligentia rekryterar kalkylingenjör till växande Byggorganisation i Göteborg.

Maj 2020

Obligentia rekryterar kalkylingenjör till byggkoncern i Halland

April 2020

Obligentia Rekryterar Ekonomichef till byggkoncern i Halland.

Mars 2020

Obligentia Rekryterar projektchef till växande Bygg-organisation.

Februari 2020

Obligentia Rekryterar projektledare inom sprinkler till nordisk koncern inom VVS

Januari 2020

Obligentia Rekryterar Blockchef till Miljardprojekt.

November 2019

Obligentia kliver in och stötar Åby Travsällskap i förändrings och organisationsarbete.

November 2019

Obligentia Rekryterar Projektchef till lokal Byggkoncern.

November 2019

Obligentia Rekryterar Arbetsledare till lokal Byggkoncern.

Share This