November 2019

Obligentia kliver in och stötar Åby Travsällskap i förändrings och organisationsarbete.

November 2019

Obligentia Rekryterar Projektchef till lokal Byggkoncern.

November 2019

Obligentia Rekryterar Arbetsledare till lokal Byggkoncern.

November 2019

Obligentia Rekryterar Arbetsledare till Lokal Byggkoncern.

Oktober 2019

Obligentia rekrytera Mätingenjör/Arbetsledare till växande aktör inom Mark&Anläggning.

Oktober 2019

Obligentia rekryterar Platschef till växande aktör inom Mark&Anläggning

September 2019

Obligentia genomför Stressprofiler samt förebyggande stressutbildning åt säljorganisation.

Juli 2019

Obligentia Rekryterar senior Platschef inom stora ROT-Jobb till expansiv byggkoncern.

Juni 2019

Obligentia Rekryterar senior Platschef till skandinavisk Byggkoncern.

Juni 2019

Obligentia rekryterar Kalkylchef till Anläggningsbolag.

Share This