Februari 2021

Obligentia rekryterar Arbetsledare till kommersiella projekt.

September 2020

Obligentia rekryterar kalkylingenjör till Skandinavisk byggkoncern.

September 2020

Obligentia rekryterar projektinköpare till Skandinavisk byggkoncern.

September 2020

Obligentia rekryterar erfaren Platschef inom byggservice till lokal Byggkoncern.

Juli 2020

Obligentia rekryterar Byggservicechef till byggkoncern på frammarsch i Göteborg.

Juni 2020

Obligentia Rekryterar regionchef till Halländsk Byggkoncern.

Juni 2020

Obligentia rekryterar Rekryterar entreprenadingenjör till lokal Byggkoncern.

Maj 2020

Obligentia rekryterar Vice-VD till byggkoncern i Halland.

Maj 2020

Obligentia rekryterar kalkylingenjör till växande Byggorganisation i Göteborg.

Maj 2020

Obligentia rekryterar kalkylingenjör till byggkoncern i Halland

Share This